ArchOS

Ogólny opis elementów składowych serwerów:

Środowiskiem dla konstrukcji oprogramowania jest struktura sieci danych, złożonej z co najmniej trzech serwerów sprzętowych. Sieć danych znajduje się za routerem i wykorzystuje mechanizm NAT. Zewnętrznie struktura używa jednego adresu IP oraz kilku portów do obsługi serwera Q oraz serwera strumieni danych, opartych na mechanizmie SFTP. Poniższe rysunki przedstawiają ogólny schemat konstrukcji OS.

Ogólny schemat konstrukcji serwera ArchOS

Ogólny schemat systemu kontroli dostępu z wykorzystaniem mechanizmu UID

Ilustracja przedstawia ogólną konfigurację elementów systemu kontroli dostępu do archiwum w oparciu o serwery UID. W modelu każdy użytkownik jest przypisany do lokalnego serwera UID. Czy serwer UID pozwoli na dostęp do zasobu użytkownikowi, który jest przypisany do innego węzła, jest kwestią konfiguracji dla konkretnego zastosowania.  Użytkownicy mogą mieć dostęp od strony LAN (zawsze) oraz z poziomu sieci publicznej, jeśli konfiguracja archiwum lokalne dopuszcza takie żądania.