Fundacja APPCO

Wiadomości

The main objective of the SAT4EDU

The main objective of the SAT4EDU

The main objective of the SAT4EDU project is to assess the viability, and investigate the practical aspects, of satellite broadband connectivity to schools that are located in areas where no providers of broadband access services currently operate (and no such providers are expected in the near future), or where there are providers, but the quality of their Internet access is not good enough to allow the use of on-line educational multimedia.

ArchOSx dla samorządów

ArchOSx dla samorządów

Fundacja APPCO przekazuje nieodpłatnie na rzecz JST i podmiotów z nią powiązanych po uprzednim podpisaniu umowy współpracy koncepcję budowy Repozytorium dokumentacji Medycznej #EDM do implementacji w regionalnych projektach eZdrowie

ArchOSx jako zasobnik do systemu OPEN PKW

ArchOSx jako zasobnik do systemu OPEN PKW

Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji publicznej w strukturze sieci danych jest pomysłem realizowanym przez polską firmę IT SoftCream Software. Projekt nosi roboczą nazwę ArchOS i został dofinansowany ze środków UE. Jego celem jest opracowanie mechanizmów gromadzenia, udostępniania i przechowywania szczególnie ważnych, krytycznych dla Państwa; gospodarki, kultury, wojska, administracji, e-zdrowa – usług medycznych danych cyfrowych. TakimiWięcej oArchOSx jako zasobnik do systemu OPEN PKW[…]

Kiedy na pewno stracisz swoje dane?

Kiedy na pewno stracisz swoje dane?

Mija 10 lat od kiedy Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenieo charakterze konferencyjno-warsztatowym związane z rozwojem regionu. W tym roku spotykamy się 16 i 17 października, w wyjątkowej przestrzeni Centrum Konferencyjnego MsMermaid, przy ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie. Więcej …  Zapraszamy ! Wstęp bezpłatny.

Dystrybucja danych z archiwum elektronicznego

Dystrybucja danych z archiwum elektronicznego

Archiwum nie posiada własnego mechanizmu dystrybucji.  Tego typu usługa jest zewnętrzna. Na przykład, jeśli archiwum gromadzi pliki audio-wideo to nie można odtwarzać tzw. podglądów i przeszukiwać archiwum. Podobnie jest usługą kartoteki. Jedyną kartoteką jest mapa położeń kont rozproszonych – Rys.3 – w jednym lub większej liczbie węzłów struktury. Archiwum jako usługę można w języku chmurWięcej oDystrybucja danych z archiwum elektronicznego[…]

Sieciowy wirtualny system operacyjny i mgła obliczeniowa – Internet Rzeczy

Sieciowy wirtualny system operacyjny i mgła obliczeniowa – Internet Rzeczy

Model usług w chmurze obliczeniowej obejmuje pewne elementy graniczne, które nie znajdują się na schematach A i B na Rys.2. Należą do nich tzw. mgła obliczeniowa, która jest rozszerzeniem modelu usług o tzw. Internet Rzeczy oraz wirtualny system operacyjny. Wirtualny system operacyjny nie jest bezpośrednią usługą, którą widzi użytkownik. W przypadku budowy usług w chmurzeWięcej oSieciowy wirtualny system operacyjny i mgła obliczeniowa – Internet Rzeczy[…]

Sieć wirtualna zastosowana w konstrukcji archiwum elektronicznego

Sieć wirtualna zastosowana w konstrukcji archiwum elektronicznego

Jednym z komponentów implementacji usług w chmurze obliczeniowej jest sieć komputerowa. Generalnie sieć komputerowa jest opisywana w języku usług jako sieć wirtualna (w sensie usługi) poprzez funkcje (abstrakcja od fizycznej realizacji): – funkcja adresowania (każdy element struktury posiada swój indywidualny adres); – funkcja wytyczania tras w celu związania adresów infrastruktury i określenia dróg w topologiiWięcej oSieć wirtualna zastosowana w konstrukcji archiwum elektronicznego[…]

Wirtualizacja w elektronicznym archiwum

Wirtualizacja w elektronicznym archiwum

Wirtualizacja jest bardzo modnym terminem i ma wiele znaczeń. Często jest traktowana jako podstawowy element konstrukcji w chmurach obliczeniowych. Nie należy tego terminu uważać za coś samo w sobie ponieważ wirtualizacja ma jedno istotne zastosowanie – izolację systemów operacyjnych lub aplikacji działających na jednej fizycznej maszynie tzn. komputerze. Można wyróżnić dwie implementacje wirtualizacji – maszynyWięcej oWirtualizacja w elektronicznym archiwum[…]

Modele usług w chmurze obliczeniowej a archiwum elektroniczne

Modele usług w chmurze obliczeniowej a archiwum elektroniczne

Według zaleceń NIST określone są trzy modele usług w chmurze obliczeniowej: Oprogramowanie jako usługa (Software as a service SaaS). Koncepcja jest dość stara i sięga lat 90siątych, kiedy pojawił się pomysł wypożyczania oprogramowania do wykonania zadania bez konieczności zakupu stałej licencji. Obecnie jest realizowana na wiele sposób i ma wiele odmian np.: Gmail czy MicrosoftWięcej oModele usług w chmurze obliczeniowej a archiwum elektroniczne[…]

Model wyspowy a model strukturalny sieciowy

Model wyspowy a model strukturalny sieciowy

W obecnej nowomowie technicznej często pojawiają się pojęcia: Wirtualizacja, obliczenia w Chmurze, Internet Rzeczy, Urządzenie Ograniczone, Mgła Obliczeniowa itp. Pozostaje pytanie w jaki sposób konstrukcja Archiwum elektronicznego odnosi się do tych koncepcji. Wszystko ma swój początek w strukturach podstawowych czyli w różnicy pomiędzy modelem izolowanym wyspowym, gdzie komputer lub farma komputerów jest zamknięta i ograniczonaWięcej oModel wyspowy a model strukturalny sieciowy[…]