Fundacja APPCO została założona w dniu 2016-09-27.

Celem głównym Fundacji jest rozpowszechnianie nowoczesnych technologii oraz promowanie polskich technologii na rynku produktów i usług ICT.

Fundacja kontrolowana jest przez Fundatora, Radę Fundacji i Zarząd Fundacji.

Siedziba Fundacji APPCO

ul. Końcowa 7c /1
05-506 Lesznowola / Magdalenka
Tel: +48 695-610-781
KRS 0000638447, NIP 1231324973, REGON 365485470
PKO BP 46 1020 1055 0000 9602 0496 6117 PLN