Kontakt

Siedziba APPCO
ul. Końcowa 7c /1
05-506 Lesznowola / Magdalenka

KRS 0000638447 NIP 1231324973 REGON 365485470

Biuro Rady Fundacji i Zarządu
ul. Grójecka 194 /19
03-390 Warszawa

Tel: +48 695-610-781,  +48 22 867-80-00

http://www.apcosoft.org

NR KONTA w mBank: 70 1140 2004 0000 3802 7659 3532

Zarząd Fundacji

Aleksandra Ewa Śmietanka
Mateusz Robert Śmietanka