Kontakt

Siedziba Fundacji APPCO
ul. Końcowa 7c /1
05-506 Lesznowola / Magdalenka

Biuro Rady Fundacji i Zarządu
ul. Grójecka 194 /19
03-390 Warszawa, Tel: +48 695-610-781,  +48 22 867-80-00 http://www.apcosoft.org

KRS 0000638447 NIP 1231324973 REGON 365485470

BNP Paribas

83 1600 1462 18938612 7000 0002  EUR

56 1600 1462 18938612 7000 0003 PLN

Zarząd Fundacji

Aleksandra Ewa Śmietanka
Mateusz Robert Śmietanka