ArchOSx vs P1

Czym jest ArchOSx ?

Archiwum w strukturze sieci danych – pierwszy system do rzeczywistego zarządzania długoterminowym archiwum danych, którego konstrukcja zbudowana jest w strukturze sieci danych, co pozytywnie wpływa m.in. na jego bezpieczeństwo, ergonomię czy elastyczność.

Mechanizm opieki nad fizycznym stanem danych – system operacyjny sieci danych z wbudowanym automatycznym mechanizmem opieki nad fizycznym stanem zapisu informacji. Opatentowana[1] regeneracja fizycznego stanu zapisu bitów danych to automatyczna regeneracja zamiast kosztownej i zwykle niewykonalnej migracji.

Mechanizm optymalizacji zasilania – system operacyjny sieci danych z wbudowanym automatycznym mechanizmem optymalizacji zasilania. Opatentowana[2] optymalizacja zasilania w strukturach sieci danych to znaczne obniżenie kosztów utrzymania systemu.

Jednolity rozproszony system informatyczny – system ze zintegrowanym mechanizmem długoterminowej archiwizacji danych oraz  zintegrowanym przetwarzaniem danych w rozproszonej strukturze informatycznej.

Roboty programowe – wspomaganie mechanizmów zarządzania w ramach aplikacji analitycznych, statystycznych oraz predykcyjnych na postawie post danych przetworzonych z danych o zdarzeniach.

Standard przemysłowy (Industrial Standard) – rozwiązanie zaprojektowane i zbudowane w oparciu o standardy przemysłowe, gwarantujące skuteczne działania przez wiele lat a w związku z tym, zachowanie spójności danych przez wiele lat.

Efektywność kosztowa – koszt o rząd wielkości niższy niż tradycyjne rozwiązania do przechowywania danych (taśmy, macierze)

Polski pomysł i wykonanie – koncepcja będąca wynikiem wieloletnich doświadczeń zespołu autorów i projektantów, stworzona całkowicie w Polsce. Rozwój systemu jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020[3].


[1] US Patent 8 219 756 B2

[2] US Patent 8 127 163 B2

[3] Działanie 1.2: „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, projekt nr RPMA.01.02.00-14-A175/18-00