Dystrybucja danych z archiwum elektronicznego

Archiwum nie posiada własnego mechanizmu dystrybucji.  Tego typu usługa jest zewnętrzna. Na przykład, jeśli archiwum gromadzi pliki audio-wideo to nie można odtwarzać tzw. podglądów i przeszukiwać archiwum. Podobnie jest usługą kartoteki. Jedyną kartoteką jest mapa położeń kont rozproszonych – Rys.3 – w jednym lub większej liczbie węzłów struktury. Archiwum jako usługę można w języku chmur (usług) obliczeniowych zdefiniować jako usługę pośrednią, do której dostęp jest z poziomu innej usługi. W tym sensie, kartoteka w której znajdują się informacje o zasobie będzie usługą zewnętrzną względem archiwum. Podobnie, film zapisany w archiwum musi zostać przesunięty np. do serwerów strumieniujących, ponieważ konstrukcja archiwum nie pozwala na bezpośrednie wysyłanie strumieni danych na życzenie. Ponieważ archiwum jest, w zasadzie, rozległą pamięcią masową ze sterowaniem i aplikacjami ochrony stany fizycznych parametrów zapisu danych, również wszelkie kartoteki, wyszukiwarki i aplikacje porządkujące są elementami zewnętrznymi.

Robert Śmietanka, Jerzy Piotr Walczak