Model wyspowy a model strukturalny sieciowy

W obecnej nowomowie technicznej często pojawiają się pojęcia: Wirtualizacja, obliczenia w Chmurze, Internet Rzeczy, Urządzenie Ograniczone, Mgła Obliczeniowa itp. Pozostaje pytanie w jaki sposób konstrukcja Archiwum elektronicznego odnosi się do tych koncepcji. Wszystko ma swój początek w strukturach podstawowych czyli w różnicy pomiędzy modelem izolowanym wyspowym, gdzie komputer lub farma komputerów jest zamknięta i ograniczona do zamkniętego kręgu użytkowników a modelem strukturalnym sieciowym, w którym usługi są rozproszone na wiele komputerów w sieci Internet. W pewnym sensie nawet niezbyt rozległa struktura sieciowa może być izolowaną wyspą dla określonej liczby użytkowników, co w zasadzie jest zgodne z raportem NIST SP-800-145 definiującym pojęcie chmury obliczeniowej. Raport przyjmuje, że chmura obliczeniowa ma następującą charakterystykę: szeroki dostęp dla „cienkich” i „grubych” klientów, elastyczność dla rozbudowy i wygaszania określonych usług, usługi wymiarowane z możliwością pomiaru lub obserwacji zakresu realizacji zdolności systemu do wykonania usługi, usługa na żądanie w trybie self-service pozwala uzyskać użytkownikowi automatycznie zasoby oraz chmura będzie pozwalała gromadzić pule zasobów, aby obsługiwać wielu użytkowników w sensie generowanych przez nich zapotrzebowania na udzielenie żądanych zasobów. Raport określa dość abstrakcyjnie czym powinna być chmura obliczeniowa, ale nie określa zasad jej implementacji. Można sobie wyobrazić, że można wykonać konstrukcję, w której, na jednej maszynie fizycznej będzie zainstalowane kilkanaście maszyn wirtualnych lub kontenerów z zainstalowanymi rozmaitymi aplikacjami i maszyna będzie obsługiwać jednego użytkownika. Implementacja będzie sieciowa ponieważ wszystkie maszyny wirtualne lub kontenery są izolowane i działają jak odrębne serwery w sieci komputerowej. Taka implementacja będzie spełniała definicje Tak czy inaczej bez określenia zakresu implementacji nie można odpowiedzieć na pytanie jaki zakres usług jest wykonywany lokalnie na komputerze użytkownika, a jaki jest zakres usług sieciowych. Z tego powodu implementacja czyli praktyczne działanie konstrukcji będzie związane z modelami: wyspowym lub sieciowym. Różnica polega na tym, że model wyspowy jest modelem izolowanym, a model sieciowy jest modelem rozproszonych usług, które mogą realizowane w całości na jednym węźle sieci (działanie atomowe) lub może być wykonywane częściowo tzn. aby uzyskać wynik, usługa będzie realizowana przez wiele węzłów struktury.

Jerzy Piotr Walczak, Robert Śmietanka