Modele usług w chmurze obliczeniowej a archiwum elektroniczne

Według zaleceń NIST określone są trzy modele usług w chmurze obliczeniowej:

  • Oprogramowanie jako usługa (Software as a service SaaS). Koncepcja jest dość stara i sięga lat 90siątych, kiedy pojawił się pomysł wypożyczania oprogramowania do wykonania zadania bez konieczności zakupu stałej licencji. Obecnie jest realizowana na wiele sposób i ma wiele odmian np.: Gmail czy Microsoft 365 należą do tego typu usług, ale implementacja jest specyficzna dla każdej z nich.
  • Platforma jako usługa (Platform as a service PaaS). W tym przypadku jest to zestaw narzędzi dostarczanych klientom, którzy mogą tworzyć własne oprogramowanie użytkowe. Na przykład, taką platformą jest Apache Stratos czy Windows Azure.
  • Usługa w formie infrastruktury (Infrastructure as a service IaaS). W tym przypadku klient korzysta z zasobów chmury, ale nie może nimi zarządzać i ich kontrolować. W zakresie tej usługi użytkownik ma udostępnione maszyny wirtualne oraz zasoby pamięci masowych, na których może uruchamiać swoje dowolne oprogramowanie.

Pozostaje pytanie jak modele usług w chmurze obliczeniowej zdefiniowane przez NIST mają się do koncepcji archiwum elektronicznego. Archiwum elektroniczne jest w tym podziale usługą w formie infrastruktury (IaaS).

Robert Śmietanka, Jerzy Piotr Walczak