Fundacja APPCO

Wiadomości

The main objective of the SAT4EDU

The main objective of the SAT4EDU

The main objective of the SAT4EDU project is to assess the viability, and investigate the practical aspects, of satellite broadband connectivity to schools that are located in areas where no providers of broadband access services currently operate (and no such providers are expected in the near future), or where there are providers, but the quality of their Internet access is not good enough to allow the use of on-line educational multimedia.

ArchOSx dla samorządów

ArchOSx dla samorządów

Fundacja APPCO przekazuje nieodpłatnie na rzecz JST i podmiotów z nią powiązanych po uprzednim podpisaniu umowy współpracy koncepcję budowy Repozytorium dokumentacji Medycznej #EDM do implementacji w regionalnych projektach eZdrowie