Analizy i raporty

Cel analizy 

Podstawowym celem wykonanej analizy było oszacowanie potrzeb oraz potencjalnego zainteresowania planowanym wprowadzeniem rozwiązana długoterminowej archiwizacji elektronicznej. Dodatkowym celem było uzyskanie podstawowych danych dotyczących zasobów informatycznych badanych firm, a także ocena postaw badanych potencjalnych użytkowników wobec elektronicznej archiwizacji dokumentów, ich przygotowania organizacyjnego do archiwizacji elektronicznej oraz wyobrażeń dotyczących ceny usług planowanego rozwiązania. 

**************

Cel badania

Podstawowym celem przeprowadzonego badania ankietowego było oszacowanie potrzeb oraz potencjalnego zainteresowania planowanym rozwiązaniem archiwizacji elektronicznej. Dodatkowym celem było uzyskanie podstawowych danych dotyczących zasobów informatycznych badanych firm, a także ocena postaw badanych potencjalnych użytkowników wobec elektronicznej archiwizacji dokumentów, ich przygotowania organizacyjnego do archiwizacji elektronicznej oraz wyobrażeń dotyczących ceny usług planowanego rozwiązania.