Fundacja APPCO

Wiadomości

ArchOSx dla samorządów

ArchOSx dla samorządów

Fundacja APPCO przekazuje nieodpłatnie na rzecz JST i podmiotów z nią powiązanych po uprzednim podpisaniu umowy współpracy koncepcję budowy Repozytorium dokumentacji Medycznej #EDM do implementacji w regionalnych projektach eZdrowie