Produkty i usługi

Dla podmiotów publicznych oraz NGO takich jak szpitale, podmioty medyczne, jednostki administracji państwowej, jednostki samorządu terytorialnego, które świadczą powszechne i ogólnodostępne usługi publiczne oferujemy otwarte, bezpłatne licencje i świadczymy usługi S&M

ArchOSx Core & kernel

Otwarte licencje na na system operacyjny sieci danych oraz narzędzia administracyjne ArchOSx dla jednostek administracji terytorialnej, podmiotów medycznych oraz NGO

Szkolenia i kursy

Zapewniamy szkolenia, kursy i certyfikaty dla operatorów, administratorów, programistów, architektów pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat integracji ArchOSx z zewnętrznymi systemami

Usługi wsparcia i utrzymania

Zapewniamy utrzymanie systemów, wsparcie techniczne i produktowe dla użytkowników oraz autoryzowanych partnerów i dystrybutorów oferowanych produktów

eZdrowie & EDM

Podmiotom publicznym oraz jednostkom administracji terytorialnej oraz organizacjom typu NGO oferujemy możliwość konsultacji oraz wspierania projektów eZdrowie, EDM, Repozrytoria i długoterminowe Archiwa

Repozytoria i Archiwa

Oferujemy konsultacje, analizy, doradztwo, prace integracyjne oraz narzędzia ArchOSx do komercyjnych projektów dla integratorów, dostawcom oprogramowania. Budowa długoterminowych archiwów cyfrowych -> TV, archiwa państwowe

Multimedia kontent

Dla szkół i jednostek edukacyjnych oferujemy konsultacje w zakresie budowy, uruchomienia utrzymania, rozwoju i wsparcia zasobów do przechowywania i udostępniania multimedialnych danych cyfrowych

Szyfrowanie absolutne

Własne unikalne i opatentowane metody absolutnego szyfrowania do zabezpieczania strategicznie ważnych danych i informacji składowanych na nośnikach fizycznych Algorytmy LeSzifr i LeSzifrToFly

IoT sterowanie

W zakresie automatyki przemysłowej zajmujemy się projektowaniem systemów sterowania, a także ich programowaniem oraz uruchamianiem utrzymaniem i wsparciem technicznym

ArchOSx - bezpieczeństwo i kwalifikowany dostęp do plików

ArchOSx - bezpieczeństwo i kwalifikowany dostęp do plików

ArchOSx to bezpieczny system długoterminowego składowania danych archiwalnych. Cechuje się pewnością zachowania spójności danych oraz ich „czytelności” w długim okresie, wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim kosztem przechowywania. Rozwiązanie, może składać się dowolnej liczby kilku rodzajów „klocków”, o różnej funkcjonalności: kontrola dostępu, realizowana na poprzez wyspecjalizowany blok oprogramowania zintegrowany z REPO, podręczne archiwum o wysokiej dostępności (REPO), archiwum długoterminowe, działające w drugim planie, służące do długoterminowego składowania danych (ARCHI) – komunikacja z ARCHI jest możliwa tylko poprzez REPO. Do tego dochodzą jeszcze specyficzne, zależne od potrzeb klienta i jego aplikacji, interfejsy dostępowe. Interfejsy te mogą służyć do połączenia aplikacji klienta z REPO lub do bezpośredniego dostępu do REPO i umożliwienia klientowi przekazywania i pobierania danych z REPO (oraz z ARCHI, poprzez REPO).

ArchOSx dla samorządów

Fundacja APPCO przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z nimi powiązanych kompletny, w pełni funkcjonalny system zarządzania, gromadzenia, przechowywania dokumentacji medycznej – ArchOSx EDM. System został opracowany w wyniku prac B+R i jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

„Naszym celem jest umożliwienie lekarzom i ich pacjentom gromadzenie pełnej dokumentacji medycznej, w tym również badań z urządzeń radiologicznych generujących ogromne pliki danych. Dotychczas te dane przechowywane były tylko lokalnie i nie były dostępne dla lekarzy z innych podmiotów medycznych. Brak jednolitego systemu gromadzenia i udostępniania tych danych naraża pacjentów na konsekwencje zdrowotne a szpitale obciąża dodatkowymi kosztami wielokrotnego wykonywania tych samych badań w różnych podmiotach medycznych. Do tej pory nikomu nie udało się rozwiązać problemu przetwarzania wielkich plików danych oraz udostępniania dokumentacji medycznej w każdym podmiocie świadczącym takie usługi na terenie kraju.” mówi Przewodniczący Rady Fundacji APPCO Robert Śmietanka. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych w latach 2017-2020 udało nam się rozwiązać problem skutecznego i szybkiego przekazywania danych między szpitalami w taki sposób aby dokumentacja medyczna była dostępna na żądanie każdego lekarza w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Jest to bardzo istotna zmiana w jakości świadczenia usług medycznych, ponieważ lekarz prowadzący zawsze, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje będzie miał dostęp do pełnej dokumentacji swojego pacjenta zgromadzonej w długim okresie czasu. Zakładamy, że dokumentacja medyczna przechowywana będzie przez okres całego życia pacjenta oraz, że dane medyczne po anonimizacji gromadzone będą w specjalnych węzłach sieci danych zwanych ARCHI i będą wykorzystywane (przetwarzane) do prowadzenia prac naukowych.

W ten sposób gromadzone informacje będą mogły być wykorzystywane przez mechanizmy sztucznej inteligencji AI do przewidywania zdarzeń takich jak epidemie oraz lokalne i regionalne incydenty.

Gromadzenie informacji w strukturze sieci danych ma jeszcze jedną kolosalną zaletę – bezpieczeństwo. Dane są rozproszone i w razie katastrof czy działań nieporządanych nie mogą zostać zniszczone czy uszkodzone ponieważ zapisywane są w wielu węzłach jednocześnie i po uszkodzeniu lokalnym regenerują się i odtwarzają automatycznie. Bezpieczeństwo informacji składowanej w sieci danych jest wprost proporcjonalne do ilości węzłów jakimi dysponuje sieć.

Opracowany przez Warszawską firmę SoftCream Software system opiera się na architekturze sieci danych i umożliwia budowanie skalowanych konstrukcji sieciowych, tworzących rozproszone geograficznie węzły sieci, które są relatywnie tanie w budowie i utrzymaniu oraz bardzo wytrzymałe. Autorzy konstrukcji przewidują, że dzięki takiem systemom będzie można w sposób szybki i efektywny zbudować narodową sieć danych przetwarzającą dokumentację medyczną. Co w dzisiejszych czasach powinno stanowić priorytet działania samorządów i organów państwa. energooszczędnych i wytrzymałych które rozmieszczone w regionach zastępują kosztowne i mało efektywne rozwiązania zbudowany jest koncepcję budowy repozytorium dokumentacji medycznej #EDM, licencje na system operacyjny sieci danych ArchOSx, do implementacji w regionalnych projektach eZdrowie. W konkursie organizowanym przez fundację brać mogą samorządy i podmioty medyczne podległe tym samorządom.

W ramach projektu udostępniamy nasze rozwiązanie 10 mazowieckim szpitalom, które są zainteresowane wdrożeniem takiego systemu.

Dla doprecyzowania należy dodać, że zaprojektowany system jest autonomiczny i niezależny od już istniejących systemów informatycznych, które posiadają szpitale, a jego wdrażanie nie ma wpływu na działanie tych systemów. Przewidzieliśmy i przygotowaliśmy specjalne mechanizmy do integracji naszego systemu repozytorium i archiwum danych medycznych ArchOSx EDM z systemami innych firm.

Autorzy projektu ArchOSx uzyskali patenty na metody i procesy ochrony informacji w sieciach danych.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do dnia 30.04.2020 pod adresem https://www.softcream.pl/archosx-edm-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-pilot/

Mateusz Śmietanka

Projekt ArchOSx vs Projekt P1

Aktualności