Nasze usługi

ArchOS - wsparcie utrzymanie i rozwój

ArchOS Core & kernel

Zapewniamy stałe utrzymanie i rozwój oprogramowania systemowego do długoterminowego przechowywania danych

Open-source software

Zapewniamy dostęp do darmowego i otwartego oprogramowania dla sektora publicznego i instytucji użyteczności publicznej

Maitenance & suppoprt

Zapewniamy utrzymanie, wsparcie oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie integracji ArchOS z systemami klasy ERP

Bezpieczeństwo i kwalifikowany dostęp

Bezpieczeństwo i kwalifikowany dostęp

ArchOS to bezpieczny system długoterminowego składowania danych archiwalnych. Cechuje się pewnością zachowania spójności danych oraz ich „czytelności” w długim okresie, wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim kosztem przechowywania. Rozwiązanie, może składać się dowolnej liczby kilku rodzajów „klocków”, o różnej funkcjonalności: kontrola dostępu, realizowana na poprzez wyspecjalizowany blok oprogramowania zintegrowany z REPO, podręczne archiwum o wysokiej dostępności (REPO), archiwum długoterminowe, działające w drugim planie, służące do długoterminowego składowania danych (ARCHI) – komunikacja z ARCHI jest możliwa tylko poprzez REPO. Do tego dochodzą jeszcze specyficzne, zależne od potrzeb klienta i jego aplikacji, interfejsy dostępowe. Interfejsy te mogą służyć do połączenia aplikacji klienta z REPO lub do bezpośredniego dostępu do REPO i umożliwienia klientowi przekazywania i pobierania danych z REPO (oraz z ARCHI, poprzez REPO).

Nasz zespół

Software engineers & business development executive
Aleksandra Śmietanka
Aleksandra Śmietanka
Founder & PR Manager
Mateusz Śmietanka
Mateusz Śmietanka
Founder & Software engineer
Robert Śmietanka
Robert Śmietanka
Founder & Software engineer

Kodowanie danych w fizycznych nośnikach pamięci masowych

Zasada Landauera odkryta i udowodniania w ramach zasad termodynamiki przez Rolfa Landauera wskazuje, że zawsze istnieje energia minimalna, która jest potrzebna do zmiany zapisanego bitu w pamięci. Innymi słowy, oznacza to, że każda informacja jest fizyczna i może być tylko fizyczna. W przypadku zapisu danych na nośnikach, w trakcie procesu, następuje kodowanie każdego bitu w postaci odpowiedniego stanu fizycznego wybranego parametru fizycznego.  Stan może być opisany wieloma parametrami np.: energią, namagnesowanie, licznością elektronów lub dziur w warstwach floating-gate w masowych pamięciach elektronicznych, kształtem i położeniem pit/land itd. W przypadku technologii  skali nanometra  utrzymanie stanu kodowanego bitu może wykazywać ograniczoną w czasie stabilność tzn. stan taki  nazywany jest stanem metastabilny. Zagadnienia konstrukcji i wyboru pamięci są więc elementami teorii stanów metastabilnych.

Znalezienie materiału , który można użyć do produkcji pamięci masowej,  i który będzie posiadał własność nieskończonej trwałości naruszałoby II zasadę termodynamiki. Jak do tej pory nie odkryto żadnych przykładów naruszenie tej zasady. Problem demona Maxwella, który sugerował naruszenie tej zasady został rozwiązany przez Ch. Benetta i zasada pozostała nienaruszona nawet teoretycznie. Każdy materialny przedmiot znajduje się w jakieś temperaturze, zawsze większej od 0K i w oddziałuje z otoczeniem np. promieniowaniem. Zasada Landauera wskazuje, że minimalna energia do zmiany stanu bitu wymaga dostarczenia energii:


E=k*T*ln2

gdzie: k – stała Boltzmanna, T – temperatura  bezwzględna w kelwinach).

W rzeczywistych konstrukcjach potrzebna energia jest znacznie większa do zmiany stanu bitu tzn. wytarcia zapisu. W przypadku konstrukcji elektronicznego archiwum długoterminowego, zastosowany został mechanizm przywracania stanu w sposób dynamiczny tzn. poprzez czyszczenie stanów fizycznych, które przekroczyły zakres okna dyskryminacji i które można automatycznie skorygować przez mechanizmy korekcji danych (zgodnie z twierdzeniem o limitach Shannona) oraz przez okresowe przywracanie stanów początkowych, które uległy zmianie w oknie dyskryminacji i zbliżają się do jego granicznych limitów. Dotyczy to wszystkich stanów, które są odwracalne (technologicznie) i wymagają jedynie wykonania pracy tzn. dostarczenia energii do mechanizmu, który ten proces realizuje. W przypadku wystąpienia oznak procesów nieodwracalnych w stanie samego nośnika (np. oznak skorodowania) dane muszą zostać przesunięte na inny fizyczny nośnik w procedurze migracji.

ArchOS vs P1

News